Kodbyte – 2022-05-15

I samband med städdagen 2022-05-15 så kommer portkoderna på Ågesta Broväg och Arvikagatan att bytas.

De nya koderna kommer delas ut i respektive brevlåda.

Trädgårdsdag 2022-05-15

Söndag den 15.e maj så kör vi årets vårstädning som anordnas av trädgårdsgruppen. Ta chansen att träffa dina grannar så hjälps vi åt att få det fint och trevligt i vår gemensamma utemiljö!

Både fika och mat kommer finnas för dom som vill. Anslag i porten där man kan anmäla sitt intresse kommer lite senare.

Sopning av grus 2022-04-21

Torsdag den 21.a april är det dags att sopa bort vinterns grus och sand från våra gångvägar och parkeringar så att det blir vår på riktigt.

Det är önskvärt att alla ser till att flytta på sina bilar senast 07:30 för att underlätta arbetet för vår entreprenör och samtidigt undvika eventuella stenskott och damm på bilarna.

Fönsterrenovering Arvikagatan

Nu är fönsterrenoveringen på Arvikagatan påbörjad. Just nu utförs arbete i en av de lägenheter där det var värst ställt med fönsterna. När den lägenheten är klar kommer resultatet att utvärderas och ligga till grund för hur vi går vidare med resterande lägenheter.

Mer information kommer senare.

Belysningen på Ågesta Broväg

För närvarande är det problem med automatiken för utebelysningen och belysningen i trapphusen på Ågesta Broväg. Detta är felanmält till Aphos som inte själva kunde lösa det utan behöver ta in en elektriker.
Vi har därför kopplat förbi automatiken så att belysningen är igång hela tiden istället tills elektrikern lyckats lösa ursprungsproblemet.

Uppdatering:

Problemet är nu åtgärdat. Det var ett skymningsrelä som hade blåst sönder. Nu har är automatiken utbytt mot ett astrour istället som kommer styra vilka tider som belysningen går igång.

Avlopp och brunnar

Som en del i att vara förberedda för stora vattenmängder har vi utfört spolning av våra brunnar. En del brister har identifierats där vi planerar att sätta in åtgärder. Bland annat går en av brunnarna från parkeringen på Arvikagatan ner till ett rör i källaren som är utformat på ett vis som gör att sand lätt kan ansamlas i en 90 graders böj. Planer på hur vi kan förbättra detta håller på att tas fram.

En annan åtgärd som utfördes i samband med skärmtaksrenoveringen på Arvikagatan var att ändra lutningen på stenläggningen så att vatten rinner bort från fasaden/porten.

Renovering av skärmtak och entré

Skärmtaksrenoveringarna samt jobbet med målning och markarbete utanför Arvikagatan är slutfört. Vi är väldigt nöjda med resultatet och tycker att det resulterade i ett lyft för vår gemensamma utemiljö.

Installation av pumpgrop

Det pågår just nu installation av en pumpgrop i källaren på Arvikagatan. Detta är en av de åtgärder som görs för att vi ska vara bättre förberedda på skyfall och de översvämningar som de kan medföra. Pumpgropens syfte är att bli av med överflödigt vatten. Visst oväsen från borrning och sågning i betongen kan förekomma.

Källarförråd och översvämningar

Det har blivit allt vanligare med kraftiga skyfall och översvämningar senaste tiden, och allt tyder på att den utvecklingen kommer fortsätta. Man kan göra vissa åtgärder, som t.ex. att se till så brunnar inte är igensatta. Men det går aldrig att skydda sig helt när mycket nederbörd kommer på en kort tidsperiod. Vi har haft två stycken incidenter där vatten kommit in i källarutrymmen där den ena lätt till vissa skador på egendom.

Så vi vill därför uppmana till att inte förvara fuktkänsliga saker direkt på golvet. Se till så dom antingen förvaras ovanför golvnivå eller i vattentäta kärl.

Tömningsscheman i soprummet

Det finns nu anslag uppsatta i soprummet där tömningsfrekvensen för respektive avfallssort framgår. Vi hoppas att detta ska underlätta för att kunna planera in när man kan slänga saker när det börjar bli fullt i ett visst kärl.

Tänk på att inte ställa saker utanför kärlen när dom är fulla. Tänkt på sophämtarnas arbetsmiljö!