Föreningslokalen

För att förenkla bokningssystemet så är det från och med nu möjligt att boka föreningslokalen alla dagar kl. 10:00 – 22:00 och avgiften är 300 kr oavsett vilken dag man bokar.

Parkeringsregler

Parkeringsreglerna har ändrats så att det från och med nu är tillåtet att parkera högst ett fordon per parkeringsplats. Det är dessutom endast tillåtet att använda parkeringsplatserna för personbil klass 1 eller motorcykel.

Parkeringsskyltar

Nu har vi gjort skyltningen tydligare på parkeringen vid Ågesta Broväg genom att sätta upp totalt tre stycken skyltar med tillhörande utsträckningspilar som talar om att det är förhyrda p-platser.

Detta görs som en del i arbetet för att minska risken för felparkeringar som tidigare förekommit vid upprepade tillfällen.

Kolgrillning

För att värna om alla medlemmars säkerhet så är det inte längre tillåtet att grilla med kol på balkonger eller uteplatser, bland annat på grund av närheten till fastigheten och störande rök. Ett mindre undantag görs om man placerar grillen på gården eller parkeringen. Detta undantag gäller dock endast i år. Från och med nästa år kommer kolgrillning vara förbjudet på hela föreningens område. Det är inte heller tillåtet att använda tändvätska när man grillar. Det är dock fortsatt tillåtet att använda gasol- eller elgrill.

OVK

Föreningen håller för närvarande på att ta in offerter för att genomföra en OVK. Mer information om detta kommer senare och en avisering kommer att gå ut till samtliga medlemmar i god tid innan den ska genomföras.

Stege i tvättstugan

För att skapa mer utrymme i trädgårdsförrådet och för enklare åtkomst har en stege som tidigare stod i trädgårdsförrådet nu flyttats till tvättstugan där den är monterad på väggen.

Årsredovisning

Årsredovisningen för 2019 finns nu tillgänglig på hemsidan. Den tryckta versionen har blivit försenad men kommer att delas ut så fort föreningen har fått den från SBC.