Avstängning av parkeringen

Fredag 25 september kommer Cleanosol AB att utföra målning av linjer på föreningens parkering vid Arvikagatan. För att detta arbete ska kunna utföras behöver parkeringen vara helt avstängd och utrymd denna dag.

Det betyder att det inte kommer vara tillåtet att parkera eller att använda parkeringen för in- och utlastning kl. 08:00 – 14:00 fredag 25 september.

Arbetet kan möjligtvis bli klart lite tidigare än kl. 14:00. Se hemsidan för den senaste informationen.

Observera att detta endast gäller parkeringen vid Arvikagatan.

Höststrädning

Den 10/10 kl. 10:30 kommer vi att ha städdag i föreningen.
Vi kommer att kratta, sopa, klippa buskar och göra fint på våra gårdar. I samband med städdagen kommer vi även att byta portkoderna till en ny kod som kommer meddelas senare.


Föreningen bjuder på lunch och fika.
Samling vid Ågesta broväg 53.

Varmt välkomna!

Råttor

Flera har hört av sig till styrelsen på grund av att det förekommit råttor på balkonger och uteplatser. Aphos kommer därför att klippa ner buskarna mot Ågesta broväg. De har även kontaktat Anticimex för råttbekämpning.

Uppdatering: Buskarna ska istället klippas ner på städdagen.

Föreningslokalen

För att förenkla bokningssystemet så är det från och med nu möjligt att boka föreningslokalen alla dagar kl. 10:00 – 22:00 och avgiften är 300 kr oavsett vilken dag man bokar.

Parkeringsregler

Parkeringsreglerna har ändrats så att det från och med nu är tillåtet att parkera högst ett fordon per parkeringsplats. Det är dessutom endast tillåtet att använda parkeringsplatserna för personbil klass 1 eller motorcykel.

Parkeringsskyltar

Nu har vi gjort skyltningen tydligare på parkeringen vid Ågesta Broväg genom att sätta upp totalt tre stycken skyltar med tillhörande utsträckningspilar som talar om att det är förhyrda p-platser.

Detta görs som en del i arbetet för att minska risken för felparkeringar som tidigare förekommit vid upprepade tillfällen.

Kolgrillning

För att värna om alla medlemmars säkerhet så är det inte längre tillåtet att grilla med kol på balkonger eller uteplatser, bland annat på grund av närheten till fastigheten och störande rök. Ett mindre undantag görs om man placerar grillen på gården eller parkeringen. Detta undantag gäller dock endast i år. Från och med nästa år kommer kolgrillning vara förbjudet på hela föreningens område. Det är inte heller tillåtet att använda tändvätska när man grillar. Det är dock fortsatt tillåtet att använda gasol- eller elgrill.

OVK

Föreningen håller för närvarande på att ta in offerter för att genomföra en OVK. Mer information om detta kommer senare och en avisering kommer att gå ut till samtliga medlemmar i god tid innan den ska genomföras.

Stege i tvättstugan

För att skapa mer utrymme i trädgårdsförrådet och för enklare åtkomst har en stege som tidigare stod i trädgårdsförrådet nu flyttats till tvättstugan där den är monterad på väggen.