Avlopp och brunnar

Som en del i att vara förberedda för stora vattenmängder har vi utfört spolning av våra brunnar. En del brister har identifierats där vi planerar att sätta in åtgärder. Bland annat går en av brunnarna från parkeringen på Arvikagatan ner till ett rör i källaren som är utformat på ett vis som gör att sand lätt kan ansamlas i en 90 graders böj. Planer på hur vi kan förbättra detta håller på att tas fram.

En annan åtgärd som utfördes i samband med skärmtaksrenoveringen på Arvikagatan var att ändra lutningen på stenläggningen så att vatten rinner bort från fasaden/porten.