Belysningen på Ågesta Broväg

För närvarande är det problem med automatiken för utebelysningen och belysningen i trapphusen på Ågesta Broväg. Detta är felanmält till Aphos som inte själva kunde lösa det utan behöver ta in en elektriker.
Vi har därför kopplat förbi automatiken så att belysningen är igång hela tiden istället tills elektrikern lyckats lösa ursprungsproblemet.

Uppdatering:

Problemet är nu åtgärdat. Det var ett skymningsrelä som hade blåst sönder. Nu har är automatiken utbytt mot ett astrour istället som kommer styra vilka tider som belysningen går igång.