Kontakt

Om du har ett ärende som rör ett specifikt område som vi definierat nedan så kontakta då styrelsen eller ansvarig via den avsedda adressen för just detta område. Vill du göra en felanmälan så görs det till föreningens fastighetsförvaltare. För övriga frågor så kan dessa ställas till styrelsen@larsbodaskolan.se.
Alla former av marknadsföring undanbedes.

Föreningslokalen – lokalen@larsbodaskolan.se
Nyckelhantering – nycklar@larsbodaskolan.se
Parkeringsfrågor – parkering@larsbodaskolan.se
Renoveringsfrågor – renovering@larsbodaskolan.se
Mäklarkontakt – maklare@larsbodaskolan.se
Uthyrningsfrågor – uthyrning@larsbodaskolan.se
Ekonomifrågor – ekonomi@larsbodaskolan.se
Övrigt – styrelsen@larsbodaskolan.se

Ledamöter

NamnRoll utöver ledamot
Eva Gottfridsdotter-NilssonVice ordförande
Jan Wallin
Annelie Grip
Ewa BridingOrdförande
Simon FagerholmSekreterare
Fredrik Gunger

Suppleanter

Namn
My Minnegård

Inplanerade styrelsemöten

  • Sommaruppehåll

Övriga roller

Namne-postadressAnsvarsområden
Yvonne Lennbom lokalen@larsbodaskolan.se Föreningslokalen

Valberedningen

Namne-postadress
Michel Bergalw
Yvonne Lennbom

Ansökan om medlemskap

Vi accepterar endast överlåtelser och ansökningar om medlemskap digitalt via SBC.
kundtjanst@sbc.se

Pantförskrifter

Pantförskrifter ska skickas till:
SBC
Box 226
851 04 Sundsvall