Föreningslokal

Brf Larsbodaskolan 1 disponerar en enklare källarlokal med tillgång till pentry, toalett, TV och WiFi. Lokalen hyrs ut till medlemmar under följande förutsättningar.

Tider och priser för uthyrning

 • Heldag – 10:00 – 22:00 – 300kr
 • Valfritt 3-timmars pass – 200kr

Bokning

Tiden bokas i kalendern på denna sida och betalning sker i anslutning till bokningen. Betalning görs till föreningens bankgirokonto: BG 5181-2824.
Betalningen märks på följande sätt:
Datum, namn och lägenhetsnummer (1-70) åtskilt av kommatecken. Exempelvis ”180222,Anders Andersson,8”.

Genomförd bokning kan ej avbokas. Ingen återbetalning sker vid eventuell avbokning.
Den aktuella koden till lokalens lås får man genom att mejla lokalen@larsbodaskolan.se och bifoga en bild på den genomförda och bekräftade betalningen.
För önskemål om återkommande bokning kontaktas styrelsen. Annars gäller som mest två pågående bokningar per lägenhet åt gången.
För evenemang som vänder sig till föreningen kontaktas styrelsen för bokning och presentation av tänkt aktivitet. Föreningsaktiviteter som är godkända av styrelsen är generellt sett avgiftsfria. Medlemmarna behöver få en inbjudan minst en vecka i förväg.

Regler och förhållningssätt

Utöver föreningens ordinarie ordningsregler gäller följande för föreningslokalen:

 • Lokalen disponeras enligt tiderna angivna på denna sida.
 • Städning ska vara slutförd inom det bokade passets ram.
 • Lokalen städas i anslutning till det bokade passet (lokal, toaletter och kök).
 • Städutrustning finns i lokalens köksdel.
 • Lokalen återställs enligt uppsatt schema i städutrymmet.
 • Samtliga sopor töms och avlägsnas från lokalen (inget avfall får lämnas i lokalen).
 • Levande ljus är ej tillåtna.
 • Lokalen är att betrakta som en föreningslokal och ingen festlokal, detta innebär att stor varsamhet gentemot närliggande grannar ska iakttas. Tänk också på att det låter mycket när man vistas i trapphuset eller om dörren till lokalen är öppen.
 • Upp till 30 personer får vistas samtidigt i lokalen.
 • De utrymmen som får nyttjas i samband med uthyrning är huvudlokalen samt kök och tillhörande toaletter.
 • Ingång till lokalen sker via Ågesta Broväg 53.
 • Inga inventarier får lånas eller avlägsnas från lokalen (t.ex. bord, stolar, köksutrustning mm).

Den som bokar föreningslokalen är ansvarig för lokalen och allt som händer i samband med bokningen. Missbruk av lokalen kan, utöver anmodan om rättelse, föranleda begränsad möjlighet till framtida nyttjande.

Bokningskalender

Kalendern laddas...
-
Tillgänglig
 
-
Godkänd bokning
 
-
Reserverad bokning