Kodbyte – 2022-05-15

I samband med städdagen 2022-05-15 så kommer portkoderna på Ågesta Broväg och Arvikagatan att bytas.

De nya koderna kommer delas ut i respektive brevlåda.