Felanmälan

Felanmälan rörande fastigheten görs till Aphos Förvaltnings AB.
08-604 02 59
info@aphos.se
www.aphos.se

För brådskande ärenden, när ordinarie fastighetsskötare ej är i tjänst, kontakta Stadens vvs-energiteknik AB.
08-29 43 70
www.stadensenergi.se