Installation av pumpgrop

Det pågår just nu installation av en pumpgrop i källaren på Arvikagatan. Detta är en av de åtgärder som görs för att vi ska vara bättre förberedda på skyfall och de översvämningar som de kan medföra. Pumpgropens syfte är att bli av med överflödigt vatten. Visst oväsen från borrning och sågning i betongen kan förekomma.