Renovering av skärmtak och entré

Skärmtaksrenoveringarna samt jobbet med målning och markarbete utanför Arvikagatan är slutfört. Vi är väldigt nöjda med resultatet och tycker att det resulterade i ett lyft för vår gemensamma utemiljö.