Värme

I fastigheten finns det en fjärrvärmecentral, även kallad undercentral. Från fjärrvärmecentralen cirkulerar varmt vatten i ett rörsystem ut till byggnadens alla radiatorer. I ett separat rörsystem går uppvärmt färskvatten, även kallat tappvarmvatten, till byggnadens alla tappställen. Värmen i byggnaden regleras via fjärrvärmecentralens reglercentral, även kallad DUC (Datorundercentral). Temperaturen på värmesystemet baseras på temperaturen utomhus och inställningar i reglercentralen.

Vid snabba variationer i utomhustemperatur upplever många att det kan bli kallt i byggnaden. Detta beror bland annat på att temperaturen i byggnadens konstruktion varierar långsammare än temperaturen utomhus. Om utomhustemperaturen till exempel stiger snabbt så kommer reglercentralen minska temperaturen på värmesystemet för att motsvara detta, trots att väggarna ännu inte har hunnit värmas upp.

Tips

Temperaturen i byggnaden styrs även av termostater på radiatorerna. För att förhindra att termostaten fastnar kan det vara bra att man vrider den fram och tillbaka några gånger ett par gånger om året.

En möbel som står tätt framför elementet kan hindra värmen att sprida sig i rummet. Om du upplever att det är svalt i lägenheten kontrollera först att du inte möblerat direkt framför elementet. Flytta ut möbeln så att det bildas ett mellanrum framför elementet, då kan värmen stiga och sprida sig i rummet. Kontrollera också att gardinen inte hänger för termostaten. Om värmen stannar bakom gardinen känner termostaten av en högre temperatur än det är i rummet och slår av värmen för tidigt.

Vanliga frågor

Det är helt normalt att ett element är varmare upptill och svalare nedtill. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp.

Är elementet varmare nedtill och svalare upptill? Då kan det vara luft i elementet som hindrar det varma vattnet från att cirkulera. Lufta då elementet eller gör en felanmälan.

Radiatorerna kan kännas kalla trots att värmen är på. Värmesystemet startar när utomhustemperaturen är 17 grader, men temperaturen på värmesystemet är då bara 25 grader vilket gör att radiatorerna känns kalla.

Riktvärden

Riktvärdena för lägsta temperatur inomhus är ungefär 20 grader lufttemperatur och 18 grader golvtemperatur. Riktvärdena för temperatur inomhus gäller för hela vistelsezonen inomhus som definieras som 1 meter från yttervägg, 6 decimeter från innervägg, en decimeter ovan golv till två meter ovan golv.

Om du har en lägre temperatur i din lägenhet än den som anges i riktvärdena, kontakta styrelsen eller gör en felanmälan till föreningens fastighetsförvaltare.