Källarförråd och översvämningar

Det har blivit allt vanligare med kraftiga skyfall och översvämningar senaste tiden, och allt tyder på att den utvecklingen kommer fortsätta. Man kan göra vissa åtgärder, som t.ex. att se till så brunnar inte är igensatta. Men det går aldrig att skydda sig helt när mycket nederbörd kommer på en kort tidsperiod. Vi har haft två stycken incidenter där vatten kommit in i källarutrymmen där den ena lätt till vissa skador på egendom.

Så vi vill därför uppmana till att inte förvara fuktkänsliga saker direkt på golvet. Se till så dom antingen förvaras ovanför golvnivå eller i vattentäta kärl.