Om föreningen

Föreningen

Brf Larsbodaskolan 1 är en äkta bostadsrättsförening som bildades 2007.
Antal bostadsrätter: 69
Antal hyresrätter: 1
Antal kommersiella lokaler: 0

Fastigheten

Byggnadsår: 1958
Ågesta Broväg 51-59 byggdes 1997 om till lägenheter vilket inkluderade stambyte.
Arvikagatan 31 byggdes 2007-2009 om till lägenheter vilket inkluderade stambyte.
Uppvärmning: Fjärrvärme
Ventilation: F-system. På Ågesta Broväg 51-59 är köksfläkten kopplad till ventilationssystemet.
El: Individuell elmätning. (För gemensamhetsytor har föreningen rörligt avtal med Fortum.)

Utfört underhåll

2024Fönsterrenovering Arvikagatan 31 Del 2/2.
2023Renovering avbärare P-platser
Takmålning , Ågesta Broväg
2022Stamspolning Ågesta Broväg samt Arvikagatan 31
Förrådsutrymmen, nybyggda i tomma utrymmen
Mark och grundarbeten vid P plats Arvikagatan
Fönsterrenovering Arvikagatan 31 Del 1/2.
2021Byte av skärmtak vid entréerna på Ågesta Broväg. Målning av ledstänger.
Brandtätning av gemensamhetsutrymmen i fastigheterna.
Byte av hänglås till utrymningsvägar från skyddsrum samt brandlucka.
Nya stolar och bord till föreningslokalen.
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK).
Radonmätning.
2020Renovering av skärmtak vid entré på Arvikagatan samt borttagning av skärmtak på fasad. Förbättrad avrinning genom extra brunn samt upphöjning av stenläggning.
Målning och lagning av dörrar till cykelrum och förråd. Målning av nedre delen av fasaden.
Målning av parkeringslinjer på Arvikagatan.
Räcke vid trapp mellan Arvikagatan och Ågesta broväg har bytts ut.
Nya parkeringsskyltar har monterats vid parkeringen på Ågesta Broväg.
Montering av timer för belysning i tvättstuga och extra el-uttag i föreningslokalen.
Byte av kodlåset till entrén på Ågesta Broväg 55.
2019Utrustat föreningslokalen med TV och WiFi
2017Fönstermålning Ågesta Broväg 51-59
2017Byte av entréparti på Arvikagatan 31
2016Injustering av värmesystemet
2011Byte av fjärrvärmeväxlare
2009Stambyte på Arvikagatan 31
1997Stambyte på Ågesta Broväg 51-59

Avgiften

I månadsavgiften ingår: Värme, vatten, kabel-TV och till lägenheten hör ett källarförråd. Ett obligatoriskt tillägg om 250 kr tillkommer vilket inkluderar 1000/1000Mbit bredband via fiber och IPTV med TV-paket ”Lagom” från Telia. Föreningen har höljt avgifterna med totalt drygt 9% fördelat över de tre första kvartalen 2023 samt 2% för 2024.

Gemensamma utrymmen

Cykelrum/barnvagnsrum: 2 st.
Soprum: 1 st. med källsortering för matavfall, hushållssopor, returpapper, kartong, plastförpackningar, metall, glas, batterier, lampor, elavfall och grovsopor.
Tvättstuga: 1 st. för boende på Ågesta Broväg (med lgh nr 1-39).
Föreningslokal: En lokal om ca 300 kvadratmeter kan hyras av föreningens medlemmar.

Parkering

Antal parkeringsplatser: 55 st. varav 12 st. med uttag för motorvärmare och en MC plats.
Vid kö till parkeringsplatserna fördelas de i enlighet med föreningens parkeringspolicy. Observera att det i övrigt ej är tillåtet att parkera på föreningens mark.

Parkeringsavgifter:

  • Plats för MC, 200 kr/mån
  • Plats utan uttag för motorvärmare, 400 kr/mån
  • Plats med uttag för motorvärmare, med icke programmerbar timer, 700 kr/mån
  • Plats med uttag för motorvärmare, med programmerbar timer, 800 kr/mån

Försäkring

Föreningen har kompletterat sin fastighetsförsäkring med bostadsrättstillägg för samtliga lägenheter. Det är dock rekommenderat att ha en egen försäkring för sin bostad.

Medlemskap

Juridisk person godkänns inte som bostadsrättshavare.

Pantförskrifter

Pantförskrifter ska skickas till:
Brf Larsbodaskolan 1
SBCID 7208
c/o SBC
Box 226
851 04 SUNDSVALL