Städdag

Onsdag 18 maj är det dags för vårstädning. Anmälan görs på anslag i trapphusen.

Felanmälan

Tidigare har kontaktuppgifter för felanmälan endast funnits på anslagstavlorna i trapphusen. Dessa finns nu även på hemsidan, på sidan ”felanmälan”.

Bättringsarbeten på fönster

En del mindre bättringsarbeten kommer att utföras på fönstren på Ågesta broväg. Enligt preliminär planering kommer detta att påbörjas 2019-05-02. En mer detaljerad avisering kommer att göras senare.