Brandsäkerhet i trapphus och källarutrymmen

Efter en nyligen genomförd skyddsrond tillsammans med Aphos så uppmärksammandes en del brister i trapphus och källarutrymmen. Så hjälp oss gärna att hålla trapphus och källarutrymmen fritt från föremål som inte hör hemma där. Trapphus är utrymningsvägar och föremål som kan bidra till oönskad rökutveckling vid brand kan då utgöra en fara.

Gällande källarförråd och skyddsrum så kommer allt som står utanför källarförråden att forslas bort och man har till den 15.e december på sig att själv ta hand om dessa föremål.

Vi kommer att anlita en firma som gör en professionell brandskyddsinspektion av hela fastigheten, så därför vill vi inför denna få bort så mycket som möjligt.

Utöver detta så utför MSB just nu inspektioner av skyddsrum, vilket är ett annat skäl till att vi vill ha ordning och reda för att undvika onödiga nedslag vid en inspektion.

Renovering av skärmtak

Våra skärmtak vid entréer kommer att få ett välbehövlig lyft. Dessa är mycket slitna och i dåligt skick. I samband med detta arbete så installeras också bättre dränering utanför entrén till Arvikagatan 31 där vatten brukar ansamlas vid nederbörd.

För detta arbete har vi anlitat Johnny Byggare AB, ett företag med mycket lång tid i branschen och gedigna kunskaper inom olika områden. Arbetet startar på Arvikagatan 31 under vecka vecka 49 och kommer fortsätta under 2021.

Vi hoppas att projektet inte skall innebära några olägenheter för våra medlemmar.

Se anslag i porten för kontakt vid eventuella frågor kring detta.

Parkeringsskyltar

Nu har vi gjort skyltningen tydligare på parkeringen vid Ågesta Broväg genom att sätta upp totalt tre stycken skyltar med tillhörande utsträckningspilar som talar om att det är förhyrda p-platser.

Detta görs som en del i arbetet för att minska risken för felparkeringar som tidigare förekommit vid upprepade tillfällen.

Årsredovisning

Årsredovisningen för 2019 finns nu tillgänglig på hemsidan. Den tryckta versionen har blivit försenad men kommer att delas ut så fort föreningen har fått den från SBC.

Fönsterrenovering

Styrelsen har beslutat att anlita en konsult för fönsterrenoveringen på Arvikagatan. Detta eftersom projektet har blivit större och mer komplicerat än det först verkade. Vår ambition med detta är att få en bättre uppfattning om fönstrens skick samt att säkerställa att nödvändigt underhåll utförs på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Klotter

Det är felanmält till Aphos om klotter, både på soprumshuset och gaveln ut mot Ågesta Broväg.

Målning av fönster

Fog & Fönster kommer att åtgärda garantianmärkningar efter den tidigare fönstermålningen på Ågesta broväg. Detta kommer att genomföras 2020-05-04 – 2020-05-08. En avisering kommer att skickas innan arbetet påbörjas.

Ny MC-parkeringsplats

Det finns nu möjlighet att hyra en mindre parkeringsplats avsedd för motorcykel. Kontakta parkeringsansvariga om du är intresserad av att hyra denna. Observera att det endast är tillåtet att parkera motorcyklar på föreningens parkeringsplatser. Det är alltså inte tillåtet att parkera på gården, gångvägar eller uteplatser.