Trädgårdsgrupp och trivselgrupp

Trädgårdsgrupp

I föreningen så finns en fristående trädgårdsgrupp som hanterar trädgårdsrelaterade frågor på föreningens mark. Det kan handla om inköp som behöver göras, planering utav trädgårdens utformning samt att hjälpa till att arrangera föreningens gemensamma städdagar.

Så om du är lite trädgårdsintresserad så är du varmt välkommen att anmäla ditt intresse att vara med i trädgårdsgruppen!

https://larsbodaskolan.se/kontakt/

Trivselgrupp

Ibland får vi höra att man önskar att föreningen anordnade mer gemensamma aktiviteter. Detta är något som styrelsen ser positivt på. Det skulle t.ex. kunna vara en gemensam grillkväll på innergården eller att titta på något sportevenemang i föreningslokalen. Föreningen sponsrar med lokalen och viss budget för en aktivitet kan man ansöka om.

Vi vill därför se om det finns några som skulle tycka det vore kul att hjälpa till att arrangera denna typ av aktiviteter.

Så om detta låter kul så anmäl ditt intresse till styrelsen!

https://larsbodaskolan.se/kontakt/

Skärmtaksrenoveringen

Skärmtaksrenoveringen har nu satt igång för fullt på Ågesta Broväg. De gamla taken har plockats ner och arbetet med montering av det nya taken pågår just nu. Det kommer vara ett litet semesteruppehåll innan arbetet slutförs helt där bland annat belysning ska sättas upp.

Under rivningen av de gamla taken så identifierades flera konstruktionsfel som kan förklara det det dåliga skicket som vissa av taken var i.

Föreningsstämma – 2021-06-29 – 19:00

Föreningen kommer i år att hålla stämman genom poströstning. Kallelse och poströstningsformulär har delats ut till samtliga medlemmars brevlådor.

Revisionsberättelse och årsredovisning har skickats ut digitalt via e-post samt publicerats på föreningens hemsida.

https://larsbodaskolan.se/dokument/

Önskar man dessa i fysisk form kan man höra av sig till styrelsen via e-post på styrelsen@larsbodaskolan.se

Uppdatering 2021-07-10:

Stämmoprotokollet finns nu publicerat under dokument på hemsidan.

Uppdatering 2021-06-22:
Nu finns ett tillägg publicerat under dokument som förklarar en diskrepans i årsredovisningen. Tack till medlemmen som vaksamt noterade detta!

Uppdatering 2021-06-27:
Det vart en miss när motionen om information till medlemmar bifogades till poströstningsfomuläret där motionens inledning inte kom med. Detta fångades tyvärr inte under korrekturläsningen som skedde under en viss tidspress. Motionen i sin helhet har redan gått ut från motionären, men vi publicerar den även här nedan. Vi ber om ursäkt för att detta inträffade och får se över rutiner och checklistor för att minimera risken att detta händer i framtiden.

Inkommen fråga gällande årsredovisningen:
”Jag vill också passa på att fråga, nu när jag tittat lite närmare på redovisningen. Under not 6 redovisas styrelseavgift (50000kr) och internrevisor (44599 kr). Vi har ju en extern revisor så vad är denna internrevisor? ”
Svar:
Under not 6 är det styrelsearvoden 94599, vi har ingen intern revisor ( bara en textrad i SBC:S system ). Det är SBC som sköter all bokföring, upprättande av bokslut och revisorerna som reviderar det.

Kodbyte – Söndag 2021-06-13

På söndag kommer vi att utföra ett byte av portkoderna på Ågesta Broväg 51-59 respektive Arvikagatan 31. Ny kod kommuniceras via en lapp i brevlådan.

Posten, Bring/Citymail samt pressens morgontjänst har informerats om bytet.

Trädgårdsdag – Söndag 23/5 10:00

Då var det dags igen för föreningens trädgårdsdag där vi gemensamt hjälps åt att göra fint på föreningens mark. Detta är ett utmärkt tillfälle att träffa dina trevliga grannar! Anmäl dig på lapparna som finns anslagna i portarna. God lunch i portionsförpackning ingår för dom som skriver upp sig 😎

Vi hjälps givetvis åt att hålla avstånd så att alla känner sig trygga. 👍

Tillfälligt avbrott fjärrvärme

Vi har blivit informerade av Stockholm Exergi att dom tillfälligt kommer bryta fjärrvärmetillförseln för att utföra ett underhållsarbete. Avbrottet varar 15-30 minuter och kommer ske någon gång under perioden 2021-03-01 – 2021-03-05.

Detta påverkar både värme och varmvatten.

Uppdaterade regler kring andrahandsuthyrning

Regelverket för att hyra ut sin lägenhet i andra hand har nu uppdaterats.
Vi har gjort det tydligare hur en ansökan går till och hur länge man får hyra ut sin lägenhet.

Den största förändringen är att vi för uthyrningar som påbörjas från och med 2021-02-01 kommer att ta ut en avgift motsvarande 10% av ett prisbasbelopp per år i enlighet med föreningens stadgar.

Formulär och regler för andrahandsuthyrning återfinns här:
https://larsbodaskolan.se/dokument/

Parkeringsskyltar

Nu har vi gjort skyltningen tydligare på parkeringen vid Ågesta Broväg genom att sätta upp totalt tre stycken skyltar med tillhörande utsträckningspilar som talar om att det är förhyrda p-platser.

Detta görs som en del i arbetet för att minska risken för felparkeringar som tidigare förekommit vid upprepade tillfällen.