Tillfälligt avbrott fjärrvärme

Vi har blivit informerade av Stockholm Exergi att dom tillfälligt kommer bryta fjärrvärmetillförseln för att utföra ett underhållsarbete. Avbrottet varar 15-30 minuter och kommer ske någon gång under perioden 2021-03-01 – 2021-03-05.

Detta påverkar både värme och varmvatten.

Uppdaterade regler kring andrahandsuthyrning

Regelverket för att hyra ut sin lägenhet i andra hand har nu uppdaterats.
Vi har gjort det tydligare hur en ansökan går till och hur länge man får hyra ut sin lägenhet.

Den största förändringen är att vi för uthyrningar som påbörjas från och med 2021-02-01 kommer att ta ut en avgift motsvarande 10% av ett prisbasbelopp per år i enlighet med föreningens stadgar.

Formulär och regler för andrahandsuthyrning återfinns här:
https://larsbodaskolan.se/dokument/

Parkeringsskyltar

Nu har vi gjort skyltningen tydligare på parkeringen vid Ågesta Broväg genom att sätta upp totalt tre stycken skyltar med tillhörande utsträckningspilar som talar om att det är förhyrda p-platser.

Detta görs som en del i arbetet för att minska risken för felparkeringar som tidigare förekommit vid upprepade tillfällen.

Årsredovisning

Årsredovisningen för 2019 finns nu tillgänglig på hemsidan. Den tryckta versionen har blivit försenad men kommer att delas ut så fort föreningen har fått den från SBC.

Fönsterrenovering

Styrelsen har beslutat att anlita en konsult för fönsterrenoveringen på Arvikagatan. Detta eftersom projektet har blivit större och mer komplicerat än det först verkade. Vår ambition med detta är att få en bättre uppfattning om fönstrens skick samt att säkerställa att nödvändigt underhåll utförs på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Klotter

Det är felanmält till Aphos om klotter, både på soprumshuset och gaveln ut mot Ågesta Broväg.

Målning av fönster

Fog & Fönster kommer att åtgärda garantianmärkningar efter den tidigare fönstermålningen på Ågesta broväg. Detta kommer att genomföras 2020-05-04 – 2020-05-08. En avisering kommer att skickas innan arbetet påbörjas.

Ny MC-parkeringsplats

Det finns nu möjlighet att hyra en mindre parkeringsplats avsedd för motorcykel. Kontakta parkeringsansvariga om du är intresserad av att hyra denna. Observera att det endast är tillåtet att parkera motorcyklar på föreningens parkeringsplatser. Det är alltså inte tillåtet att parkera på gården, gångvägar eller uteplatser.