Ny styrelse

Den nya styrelsen har nu haft sitt första konstituerande styrelsemöte. Eftersom tidigare ordförande avgick i samband med stämman så kommer styrelsen den närmsta tiden att arbeta med överlämning och en del omorganisering. Vi kommer bland annat att förtydliga olika ansvarsområden. Mer information om detta kommer att publiceras på hemsidan när det är klart.

Årsstämma

Snart är det dags för föreningens årsstämma.
Tid: tisdag 28 maj 2019 klockan 19.00.
Plats: källarlokalen med ingång Ågesta broväg 53.

Städdag

Onsdag 18 maj är det dags för vårstädning. Anmälan görs på anslag i trapphusen.

Felanmälan

Tidigare har kontaktuppgifter för felanmälan endast funnits på anslagstavlorna i trapphusen. Dessa finns nu även på hemsidan, på sidan ”felanmälan”.

Bättringsarbeten på fönster

En del mindre bättringsarbeten kommer att utföras på fönstren på Ågesta broväg. Enligt preliminär planering kommer detta att påbörjas 2019-05-02. En mer detaljerad avisering kommer att göras senare.