Möjlighet att hyra extra förråd

Det finns nu ett antal extra förråd som medlemmar kan hyra. Det finns två typer av förråd:

ca 5kvm (300kr/månad)
ca 8km (500kr/månad)

Uthyrning sker med 3månaders ömsesidig uppsägning. Vid intresse så kontakta styrelsen.