Stamspolningar i November

Vi kommer under November månad utföra stamspolningar i föreningen, arbetet förväntas pågå under vecka 46 och aviseringar kommer sättas upp i trapphusen. Tillträde till lägenheterna måste beredas antingen genom att vara på plats eller genom att lämna nycklar i tuberna.