Höststädning med buskklippning 2022-11-19 10:00

I år kör vi en annorlunda variant på höststädningen där vi har som huvudfokus att ge oss på buskarna som vetter mot Ågesta Broväg. Detta innebär att containern som normalt placeras vid soprummet kommer placeras i anslutning till buskarna. Skyddshandskar och andra hjälpmedel kommer finnas tillgängliga.
Detta hindrar inte att det röjs lite även på övriga delar av vår mark, men avfallet behöver fraktas till containern på andra sidan fastigheten.

Originalplanen var att göra detta vid två olika tillfällen men eftersom vi inte har någon trädgårdsgrupp längre som normalt planerar städdagarna så väljer vi att slå ihop dessa två aktiviteter.

Vi testar även ett annat upplägg med mat där man på förmiddagen får kryssa för vilken pizza man vill ha, så beställer vi sedan detta samma dag.

Ta chansen att träffa dina grannar! 😊