Aktuellt

Parkeringsavgifter

Styrelsen har beslutat att höja avgifterna för parkeringsplatserna. Detta på grund av ökade kostnader. De nya avgifterna blir 250 kr/månad för plats utan eluttag och 500 kr/månad för plats med eluttag.
2017-08-26


Protokoll

Protokollet från föreningsstämman finns nu på hemsidan.
2017-08-26


Gästplatser

På förekommen anledning vill vi påminna om att föreningens gästplatser endast är till för besökande och ej för boende. Platserna får användas under den tid besöket varar, dock som längst 24 timmar. Mer information finns i föreningens ordningsregler och parkeringspolicy.
2017-07-14


Årsredovisning

Årsredovisningen för 2016 finns nu på hemsidan.
2017-06-21


Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till den nya styrelsen finns nu på hemsidan. Denna information kommer också att finnas tillgänglig på informationstavlorna i trapphusen.
2017-06-26


Byte av entréparti

På måndag 24 april kommer arbetet med att byta ut entrépartiet på Arvikagatan 31 påbörjas. Eventuellt kan dörrautomatiken kopplas ur innan dess.
2017-04-21


Tvättstugan

Det har framförts önskemål om fler tvättider i tvättstugan samt fler tvättmaskiner och tillgång till en grovtvättmaskin. Dessutom har vissa medlemmar inte tillgång till tvättstugan och därmed inte tillgång till framför allt torkutrustning (torktumlare, torkskåp), samt begränsade tvättmöjligheter. Dessutom finns det många utrymmen i fastigheten som i nuläget är oanvända. Styrelsen diskuterar därför möjligheter till en utökning av tvättstugan.
2017-01-22


Byte av entrédörr

Styrelsen har tagit in offerter för utbyte av entrédörren på Arvikagatan 31. Dessa håller nu på att utvärderas. Förhoppningsvis ska bytet av dörren kunna genomföras i vår.
2017-01-22


Föreningslokalen

Föreningens lokal är nästan färdigställd. Lokalen har ljudisolerats. Dessutom har utrymningsskyltar och brandvarnare monterats vilket betyder att lokalen nu uppfyller gällande regler kring utrymning. Det som återstår innan lokalen kan användas är möblering samt färdigställande av regler kring användning av lokalen. Dessutom ska flera lås installeras för att driftutrymmen i lokalen ska kunna låsas.
2017-01-22


Bredband och digital-TV

Du kan aktivera Telia digital-tv på följande sida:
https://www.telia.se/privat/bredband/kollektiva-tjanster?intcmp=fas_stegforsteg_aktiveraknapp
2016-12-06


Dokument

Dokumentet ”välkommen till Larsbodaskolan” har tagits bort eftersom det innehöll felaktig information.
2016-11-20


Uppdatering

Mindre uppdateringar av sidorna ”om föreningen” och ”för mäklare” har gjorts.
2016-11-20


Inomhustemperatur

Några lägenheter har haft en för låg temperatur. För att komma till rätta med detta så kommer inomhustemperaturen att höjas. Hör gärna av dig till styrelsen om du fortsatt upplever att temperaturen i din lägenhet är för låg.
2016-10-25


Byte av entrédörr

Dörren till entrén på Arvikagatan 31 är uttjänt och kommer att bytas ut.
2016-10-15


IT-avtal

Föreningens nuvarande avtal med Telia angående bredband, kabel-tv och ip-telefoni går ut i november. Föreningen har tecknat ett nytt avtal med Telia som innebär att alla medlemmar får bredband 700/700 Mbit/s och digital-tv ”lagom”. I samband med detta kommer det obligatoriska IT-tillägget justeras från 200 till 250 kr per lägenhet.
2016-10-14


Uthyrning av förråd

Fjolårets förfrågan om intresse av att hyra extra förråd resulterade i uthyrning av ett utrymme till en extern hyresgäst. Intresset bland föreningens medlemmar för att hyra extra förråd var inte tillräckligt stort för att det skulle löna sig att iordningställa fler förråd.
2016-06-28