Aktuellt

Radonmätning

En radonmätning kommer att genomföras i fastigheten. Anledningen är att ingen sådan mätning har gjorts för Arvikagatan samt delar av Ågesta Broväg. Mätningen kommer sannolikt att genomföras till hösten.


2018-02-03

Parkeringsavgifter

Styrelsen har beslutat att höja avgifterna för parkeringsplatserna. Detta på grund av ökade kostnader. De nya avgifterna blir 250 kr/månad för plats utan eluttag och 500 kr/månad för plats med eluttag.
2017-08-26