Aktuellt

Stadgar

Föreningens nya stadgar finns nu på hemsidan.
2018-06-23


Underhållsarbeten

Flera underhållsarbeten på fastigheten är på planeringsstadiet. Fönstren på Arvikagatan ska renoveras. Dessutom ska skärmtaken utanför entrén och staketet runt uteplatserna renoveras.
2018-05-09


Radonmätning

En radonmätning kommer att genomföras i fastigheten. Anledningen är att ingen sådan mätning har gjorts för Arvikagatan samt delar av Ågesta Broväg. Mätningen kommer sannolikt att genomföras till hösten.
2018-02-03


Parkeringsavgifter

Styrelsen har beslutat att höja avgifterna för parkeringsplatserna. Detta på grund av ökade kostnader. De nya avgifterna blir 250 kr/månad för plats utan eluttag och 500 kr/månad för plats med eluttag.
2017-08-26