Sopning av grus 2022-04-25

Tisdagden 25.e april är det dags att sopa bort vinterns grus och sand från våra gångvägar och parkeringar.

Se till att sopa ut allt grus från parkeringsplatserna för att underlätta för entreprenören att få bort allt grus.