Städdag – 2023-05-14

Söndag den 14.e maj 10:00 så anordnas årets vårstädning. Ta chansen att träffa dina grannar, så hjälps vi åt att få det fint och trevligt i vår gemensamma utemiljö!

Takmålning och taktvätt – 2023-05-08

Från och med vecka 19 så påbörjas arbetet med taktvätt och takmålning på Ågesta Broväg 51-53, 57-59 samt Arvikagatan 31. Beräknad tid för arbetet i sin helhet är på 2-3 veckor men kan variera beroende på väder.

Mer detaljerad information har delats ut i pappersform.

Sopning av grus 2022-04-25

Tisdagden 25.e april är det dags att sopa bort vinterns grus och sand från våra gångvägar och parkeringar.

Se till att sopa ut allt grus från parkeringsplatserna för att underlätta för entreprenören att få bort allt grus.

Ventilationsarbete

Med start måndag 2 mars kommer Aircano att utföra luftflödesmätning och injustering av ventilation i fastigheten. Detta är en del i arbetet för att få ett bättre inomhusklimat samt för att föreningen ska få en godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

För att kunna utföra detta arbete behöver Aircano få tillträde till samtliga lägenheter. Mer information gällande arbetet kommer att aviseras i brevlådorna ca 5-7 dagar innan arbetet startar.

Ny städfirma

Vi har under hösten arbetat för att hitta en ny städfirma då städningen från nuvarande firma inte varit tillfredsställande. Vi har nu tecknat ett avtal med SMART Trappstädning som vi hoppas ska fungera bättre. Dom börjar sitt uppdrag hos oss från och med nästa vecka.

Radonmätning

Föreningen kommer att genomföra en radonmätning i fastigheten. De som bor i en lägenhet där mätningen ska utföras har aviserats om detta. För att genomföra mätningen så kommer föreningen dela ut mätdosor med tillhörande instruktioner. Mätdosorna ska sedan vara placerade i lägenheterna i ca 3 månader. När mätningen är klar kommer dosorna samlas in igen. Mer information kommer inom kort.

Brandsäkerhet i trapphus och källarutrymmen

Efter en nyligen genomförd skyddsrond tillsammans med Aphos så uppmärksammandes en del brister i trapphus och källarutrymmen. Så hjälp oss gärna att hålla trapphus och källarutrymmen fritt från föremål som inte hör hemma där. Trapphus är utrymningsvägar och föremål som kan bidra till oönskad rökutveckling vid brand kan då utgöra en fara.

Gällande källarförråd och skyddsrum så kommer allt som står utanför källarförråden att forslas bort och man har till den 15.e december på sig att själv ta hand om dessa föremål.

Vi kommer att anlita en firma som gör en professionell brandskyddsinspektion av hela fastigheten, så därför vill vi inför denna få bort så mycket som möjligt.

Utöver detta så utför MSB just nu inspektioner av skyddsrum, vilket är ett annat skäl till att vi vill ha ordning och reda för att undvika onödiga nedslag vid en inspektion.

Renovering av skärmtak

Våra skärmtak vid entréer kommer att få ett välbehövlig lyft. Dessa är mycket slitna och i dåligt skick. I samband med detta arbete så installeras också bättre dränering utanför entrén till Arvikagatan 31 där vatten brukar ansamlas vid nederbörd.

För detta arbete har vi anlitat Johnny Byggare AB, ett företag med mycket lång tid i branschen och gedigna kunskaper inom olika områden. Arbetet startar på Arvikagatan 31 under vecka vecka 49 och kommer fortsätta under 2021.

Vi hoppas att projektet inte skall innebära några olägenheter för våra medlemmar.

Se anslag i porten för kontakt vid eventuella frågor kring detta.

Avstängning av parkeringen

Fredag 25 september kommer Cleanosol AB att utföra målning av linjer på föreningens parkering vid Arvikagatan. För att detta arbete ska kunna utföras behöver parkeringen vara helt avstängd och utrymd denna dag.

Det betyder att det inte kommer vara tillåtet att parkera eller att använda parkeringen för in- och utlastning kl. 08:00 – 14:00 fredag 25 september.

Arbetet kan möjligtvis bli klart lite tidigare än kl. 14:00. Se hemsidan för den senaste informationen.

Observera att detta endast gäller parkeringen vid Arvikagatan.