Ventilationsarbete

Med start måndag 2 mars kommer Aircano att utföra luftflödesmätning och injustering av ventilation i fastigheten. Detta är en del i arbetet för att få ett bättre inomhusklimat samt för att föreningen ska få en godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK).

För att kunna utföra detta arbete behöver Aircano få tillträde till samtliga lägenheter. Mer information gällande arbetet kommer att aviseras i brevlådorna ca 5-7 dagar innan arbetet startar.