Renovering av skärmtak

Våra skärmtak vid entréer kommer att få ett välbehövlig lyft. Dessa är mycket slitna och i dåligt skick. I samband med detta arbete så installeras också bättre dränering utanför entrén till Arvikagatan 31 där vatten brukar ansamlas vid nederbörd.

För detta arbete har vi anlitat Johnny Byggare AB, ett företag med mycket lång tid i branschen och gedigna kunskaper inom olika områden. Arbetet startar på Arvikagatan 31 under vecka vecka 49 och kommer fortsätta under 2021.

Vi hoppas att projektet inte skall innebära några olägenheter för våra medlemmar.

Se anslag i porten för kontakt vid eventuella frågor kring detta.