Brandsäkerhet i trapphus och källarutrymmen

Efter en nyligen genomförd skyddsrond tillsammans med Aphos så uppmärksammandes en del brister i trapphus och källarutrymmen. Så hjälp oss gärna att hålla trapphus och källarutrymmen fritt från föremål som inte hör hemma där. Trapphus är utrymningsvägar och föremål som kan bidra till oönskad rökutveckling vid brand kan då utgöra en fara.

Gällande källarförråd och skyddsrum så kommer allt som står utanför källarförråden att forslas bort och man har till den 15.e december på sig att själv ta hand om dessa föremål.

Vi kommer att anlita en firma som gör en professionell brandskyddsinspektion av hela fastigheten, så därför vill vi inför denna få bort så mycket som möjligt.

Utöver detta så utför MSB just nu inspektioner av skyddsrum, vilket är ett annat skäl till att vi vill ha ordning och reda för att undvika onödiga nedslag vid en inspektion.