Kolgrillning

För att värna om alla medlemmars säkerhet så är det inte längre tillåtet att grilla med kol på balkonger eller uteplatser, bland annat på grund av närheten till fastigheten och störande rök. Ett mindre undantag görs om man placerar grillen på gården eller parkeringen. Detta undantag gäller dock endast i år. Från och med nästa år kommer kolgrillning vara förbjudet på hela föreningens område. Det är inte heller tillåtet att använda tändvätska när man grillar. Det är dock fortsatt tillåtet att använda gasol- eller elgrill.

OVK

Föreningen håller för närvarande på att ta in offerter för att genomföra en OVK. Mer information om detta kommer senare och en avisering kommer att gå ut till samtliga medlemmar i god tid innan den ska genomföras.

Stege i tvättstugan

För att skapa mer utrymme i trädgårdsförrådet och för enklare åtkomst har en stege som tidigare stod i trädgårdsförrådet nu flyttats till tvättstugan där den är monterad på väggen.

Miljöinventering

På måndag den 21 oktober kommer en miljöinventering göras på Arvikagatan 31. Detta är ett förberedande arbete inför den planerade renoveringen av fönstren. Provtagning av byggnadsmaterial runt fönstren kommer mestadels att göras utifrån. Eventuellt kan tillträde till några lägenheter behövas.

Problem med värmesystemet

Den senaste tiden har inomhustemperaturen varit lägre än den ska vara . Detta har visat sig bero på ett fel i undercentralen. Aphos är informerade om detta och har börjat åtgärda problemet.

Information om värmesystemet

Värmen i huset styrs automatiskt av både inomhustemperatur och utomhustemperatur. Under framförallt vår och höst upplever många stundtals problem med inomhustemperaturen vilket beror på de stora och snabba temperaturväxlingarna. Under dagen stiger temperaturen snabbt vilket resulterar i att värmesystemet drar ner på värmeproduktionen men då kyla finns lagrad i ytterväggarna blir det ett glapp vilket gör att lägenheterna blir svalare. Generellt tar det ca 1-1,5 dygn innan huset helt har värmts upp vilket blir svårt när temperaturen varierar kraftigt mellan dag och natt. Bra att veta är också att värmen kan vara på trots att elementen känns kalla.

Tips på saker som man själv kan göra är:

Har du möblerat tätt framför elementet så att t ex soffan eller sängen hindrar värmen från att sprida sig i rummet?
Har du hängt gardiner för termostaten som gör att den känner av en högre temperatur än det är i rummet och därför slår av värmen för tidigt?
Är elementet varmare nedtill och kallare upptill? Då kan det vara luft i elementet som hindrar det varma vattnet från att cirkulera. Lufta då elementet eller gör en felanmälan.

Är elementet kallt nedtill men varmt upptill? Det är helt i sin ordning. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp.

Parkeringsavgifter

På grund av en kommunikationsmiss samt rutiner för avier hos SBC så kommer den tidigare aviserade höjningen av parkeringsavgifterna börja gälla från och med januari.

Föreningslokal

Information om föreningslokalen, samt instruktioner för hur man hyr denna, finns nu tillgängliga på hemsidan. Kontakta gärna styrelsen om det är något som är otydligt eller om du har förslag på förbättringar rörande lokalen eller uthyrningen.