Sortering av matavfall

Styrelsen undersöker för närvarande möjligheten till att införa sortering av matavfall. Detta kommer troligtvis inte att innebära någon ökad kostnad för föreningen, samtidigt som det är bra för miljön. Mer information om hämtning av matavfall finns på Stockholm Vatten och Avfalls hemsida, https://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall