Parkeringsavgifter

På grund av en kommunikationsmiss samt rutiner för avier hos SBC så kommer den tidigare aviserade höjningen av parkeringsavgifterna börja gälla från och med januari.