Föreningslokal

Information om föreningslokalen, samt instruktioner för hur man hyr denna, finns nu tillgängliga på hemsidan. Kontakta gärna styrelsen om det är något som är otydligt eller om du har förslag på förbättringar rörande lokalen eller uthyrningen.