Skärmtaksrenoveringen

Skärmtaksrenoveringen har nu satt igång för fullt på Ågesta Broväg. De gamla taken har plockats ner och arbetet med montering av det nya taken pågår just nu. Det kommer vara ett litet semesteruppehåll innan arbetet slutförs helt där bland annat belysning ska sättas upp.

Under rivningen av de gamla taken så identifierades flera konstruktionsfel som kan förklara det det dåliga skicket som vissa av taken var i.