Föreningsstämma – 2021-06-29 – 19:00

Föreningen kommer i år att hålla stämman genom poströstning. Kallelse och poströstningsformulär har delats ut till samtliga medlemmars brevlådor.

Revisionsberättelse och årsredovisning har skickats ut digitalt via e-post samt publicerats på föreningens hemsida.

https://larsbodaskolan.se/dokument/

Önskar man dessa i fysisk form kan man höra av sig till styrelsen via e-post på styrelsen@larsbodaskolan.se

Uppdatering 2021-07-10:

Stämmoprotokollet finns nu publicerat under dokument på hemsidan.

Uppdatering 2021-06-22:
Nu finns ett tillägg publicerat under dokument som förklarar en diskrepans i årsredovisningen. Tack till medlemmen som vaksamt noterade detta!

Uppdatering 2021-06-27:
Det vart en miss när motionen om information till medlemmar bifogades till poströstningsfomuläret där motionens inledning inte kom med. Detta fångades tyvärr inte under korrekturläsningen som skedde under en viss tidspress. Motionen i sin helhet har redan gått ut från motionären, men vi publicerar den även här nedan. Vi ber om ursäkt för att detta inträffade och får se över rutiner och checklistor för att minimera risken att detta händer i framtiden.

Inkommen fråga gällande årsredovisningen:
”Jag vill också passa på att fråga, nu när jag tittat lite närmare på redovisningen. Under not 6 redovisas styrelseavgift (50000kr) och internrevisor (44599 kr). Vi har ju en extern revisor så vad är denna internrevisor? ”
Svar:
Under not 6 är det styrelsearvoden 94599, vi har ingen intern revisor ( bara en textrad i SBC:S system ). Det är SBC som sköter all bokföring, upprättande av bokslut och revisorerna som reviderar det.