Trädgårdsgrupp och trivselgrupp

Trädgårdsgrupp

I föreningen så finns en fristående trädgårdsgrupp som hanterar trädgårdsrelaterade frågor på föreningens mark. Det kan handla om inköp som behöver göras, planering utav trädgårdens utformning samt att hjälpa till att arrangera föreningens gemensamma städdagar.

Så om du är lite trädgårdsintresserad så är du varmt välkommen att anmäla ditt intresse att vara med i trädgårdsgruppen!

https://larsbodaskolan.se/kontakt/

Trivselgrupp

Ibland får vi höra att man önskar att föreningen anordnade mer gemensamma aktiviteter. Detta är något som styrelsen ser positivt på. Det skulle t.ex. kunna vara en gemensam grillkväll på innergården eller att titta på något sportevenemang i föreningslokalen. Föreningen sponsrar med lokalen och viss budget för en aktivitet kan man ansöka om.

Vi vill därför se om det finns några som skulle tycka det vore kul att hjälpa till att arrangera denna typ av aktiviteter.

Så om detta låter kul så anmäl ditt intresse till styrelsen!

https://larsbodaskolan.se/kontakt/