Låset till soprummet

Vi har haft återkommande problem med låset till soprummet och undersöker därför möjligheten till att inför en digital variant istället för nycklar.

Uppdatering: Vi har nu beställt en lösning med kodlås som kommer monteras inom kort.

Kodbyte – Söndag 2021-06-13

På söndag kommer vi att utföra ett byte av portkoderna på Ågesta Broväg 51-59 respektive Arvikagatan 31. Ny kod kommuniceras via en lapp i brevlådan.

Posten, Bring/Citymail samt pressens morgontjänst har informerats om bytet.

Trädgårdsdag – Söndag 23/5 10:00

Då var det dags igen för föreningens trädgårdsdag där vi gemensamt hjälps åt att göra fint på föreningens mark. Detta är ett utmärkt tillfälle att träffa dina trevliga grannar! Anmäl dig på lapparna som finns anslagna i portarna. God lunch i portionsförpackning ingår för dom som skriver upp sig 😎

Vi hjälps givetvis åt att hålla avstånd så att alla känner sig trygga. 👍

Tillfälligt avbrott fjärrvärme

Vi har blivit informerade av Stockholm Exergi att dom tillfälligt kommer bryta fjärrvärmetillförseln för att utföra ett underhållsarbete. Avbrottet varar 15-30 minuter och kommer ske någon gång under perioden 2021-03-01 – 2021-03-05.

Detta påverkar både värme och varmvatten.

Ny städfirma

Vi har under hösten arbetat för att hitta en ny städfirma då städningen från nuvarande firma inte varit tillfredsställande. Vi har nu tecknat ett avtal med SMART Trappstädning som vi hoppas ska fungera bättre. Dom börjar sitt uppdrag hos oss från och med nästa vecka.

Brandsäkerhet i trapphus och källarutrymmen

Efter en nyligen genomförd skyddsrond tillsammans med Aphos så uppmärksammandes en del brister i trapphus och källarutrymmen. Så hjälp oss gärna att hålla trapphus och källarutrymmen fritt från föremål som inte hör hemma där. Trapphus är utrymningsvägar och föremål som kan bidra till oönskad rökutveckling vid brand kan då utgöra en fara.

Gällande källarförråd och skyddsrum så kommer allt som står utanför källarförråden att forslas bort och man har till den 15.e december på sig att själv ta hand om dessa föremål.

Vi kommer att anlita en firma som gör en professionell brandskyddsinspektion av hela fastigheten, så därför vill vi inför denna få bort så mycket som möjligt.

Utöver detta så utför MSB just nu inspektioner av skyddsrum, vilket är ett annat skäl till att vi vill ha ordning och reda för att undvika onödiga nedslag vid en inspektion.

Renovering av skärmtak

Våra skärmtak vid entréer kommer att få ett välbehövlig lyft. Dessa är mycket slitna och i dåligt skick. I samband med detta arbete så installeras också bättre dränering utanför entrén till Arvikagatan 31 där vatten brukar ansamlas vid nederbörd.

För detta arbete har vi anlitat Johnny Byggare AB, ett företag med mycket lång tid i branschen och gedigna kunskaper inom olika områden. Arbetet startar på Arvikagatan 31 under vecka vecka 49 och kommer fortsätta under 2021.

Vi hoppas att projektet inte skall innebära några olägenheter för våra medlemmar.

Se anslag i porten för kontakt vid eventuella frågor kring detta.

Parkeringsskyltar

Nu har vi gjort skyltningen tydligare på parkeringen vid Ågesta Broväg genom att sätta upp totalt tre stycken skyltar med tillhörande utsträckningspilar som talar om att det är förhyrda p-platser.

Detta görs som en del i arbetet för att minska risken för felparkeringar som tidigare förekommit vid upprepade tillfällen.