Tömningsscheman i soprummet

Det finns nu anslag uppsatta i soprummet där tömningsfrekvensen för respektive avfallssort framgår. Vi hoppas att detta ska underlätta för att kunna planera in när man kan slänga saker när det börjar bli fullt i ett visst kärl.

Tänk på att inte ställa saker utanför kärlen när dom är fulla. Tänkt på sophämtarnas arbetsmiljö!