Inomhustemperatur

Eftersom det tidigare har funnits en del oklarheter angående inomhustemperaturen så har styrelsen beslutat att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17).