Belysningstimer

Efter klagomål om att belysningen i tvättstugan ibland är på när tvättstugan inte används så kommer en timer att installeras.