Fönsterrenovering

Styrelsen anser fortfarande att resultatet av fönsterrenoveringen på Ågesta broväg inte är tillfredsställande. Vi för därför en dialog med entreprenören Fog och Fönster för att detta ska åtgärdas. En besiktning av fönstren har genomförts, men om man upptäcker något som behöver åtgärdas så är det jättebra om man anmäler detta till styrelsen.