Ny styrelse

Den nya styrelsen har nu haft sitt första konstituerande styrelsemöte. Eftersom tidigare ordförande avgick i samband med stämman så kommer styrelsen den närmsta tiden att arbeta med överlämning och en del omorganisering. Vi kommer bland annat att förtydliga olika ansvarsområden. Mer information om detta kommer att publiceras på hemsidan när det är klart.