Uppdaterade renoveringsregler

Vi har skapat ett nytt formulär för anmälan av renovering som nu mera går att fylla i digitalt i from av en i-fyllbar PDF.

Vi har även gjort några små uppdateringar av dokumentet för renoveringsregler.

De nya dokumenten återfinns här: https://larsbodaskolan.se/dokument/