Stämmoprotokoll

Protokollet från stämman finns nu på hemsidan och på anslagstavlorna i trapphusen.