Årsredovisning

Årsredovisningen för 2019 finns nu tillgänglig på hemsidan. Den tryckta versionen har blivit försenad men kommer att delas ut så fort föreningen har fått den från SBC.