Sortering av matavfall

Styrelsen fortsätter att undersöka möjligheten att införa sortering av matavfall. Vi har dock haft problem med att få information från Stockholm Vatten och Avfall.