Soprummet

Styrelsen tittar på hur vi kan förbättra miljön i soprummet. Det innefattar bland annat rengöring av befintliga behållare och inköp av nya behållare.