Problem med värmesystemet

Den senaste tiden har inomhustemperaturen varit lägre än den ska vara . Detta har visat sig bero på ett fel i undercentralen. Aphos är informerade om detta och har börjat åtgärda problemet.