Målning av fönster

Fog & Fönster kommer att åtgärda garantianmärkningar efter den tidigare fönstermålningen på Ågesta broväg. Detta kommer att genomföras 2020-05-04 – 2020-05-08. En avisering kommer att skickas innan arbetet påbörjas.