Klotter

Det är felanmält till Aphos om klotter, både på soprumshuset och gaveln ut mot Ågesta Broväg.