Stämma

Styrelsen planerar att hålla föreningsstämman 2020-05-28. Detta är dock än så länge ett preliminärt datum. En kallelse kommer att delas ut till alla medlemmar längre fram.