Råttor

Flera har hört av sig till styrelsen på grund av att det förekommit råttor på balkonger och uteplatser. Aphos kommer därför att klippa ner buskarna mot Ågesta broväg. De har även kontaktat Anticimex för råttbekämpning.

Uppdatering: Buskarna ska istället klippas ner på städdagen.