Parkeringsregler

Parkeringsreglerna har ändrats så att det från och med nu är tillåtet att parkera högst ett fordon per parkeringsplats. Det är dessutom endast tillåtet att använda parkeringsplatserna för personbil klass 1 eller motorcykel.