Miljöinventering

På måndag den 21 oktober kommer en miljöinventering göras på Arvikagatan 31. Detta är ett förberedande arbete inför den planerade renoveringen av fönstren. Provtagning av byggnadsmaterial runt fönstren kommer mestadels att göras utifrån. Eventuellt kan tillträde till några lägenheter behövas.